Podporuje vše, co slouží ke zvyšování znalostí lidí, kteří se zajímají o upevnění svého zdraví a zdravého životního stylu, chtějí se v tomto oboru vzdělávat, poznat zajímavé osobnosti tohoto oboru, zlepšovat životní prostředí a zapojit se do charity.

Cíle ústavu:

  • podpora znalostí a povědomí o zdraví, pohybových aktivitách, možnostech doplňků stravy, o možnostech psychohygieny
  • organizovat vzdělávací aktivity, přednášky, akce
  • propagace zdravého životního stylu
  • rozvíjet spolupráci mezi zdravotníky a širokou veřejností
  • seznamovat veřejnost s významnými osobnostmi se vztahem ke zdraví
  • podílet se na vývoji nových produktů pro zdraví
  • sledovat kvalitu, účinnost doplňků stravy a dodržování legislativy
  • podílet se na zlepšování životního prostředí
  • podílet se na charitativních akcích

 

UPVZS-logo