pecet

Značka „ÚSTAV PRO VÝŽIVU A ŽIVOTNÍ STYL – DOPORUČUJE“ je výhradním vlastnictvím ÚSTAV PRO VÝŽIVU A ŽIVOTNÍ STYL.

Užívání značky „ÚSTAV PRO VÝŽIVU A ŽIVOTNÍ STYL – DOPORUČUJE“  na  výrobku povolí prezident ÚSTAVU PRO VÝŽIVU A ŽIVOTNÍ STYL po předchozím schválení výkonnou radou ÚSTAVU PRO VÝŽIVU A ŽIVOTNÍ STYL.

K užívání značky se uzavře podlicenční smlouva o užití díla mezi ÚSTAVEM PRO VÝŽIVU A ŽIVOTNÍ STYL a žadatelem. Značku lze povolit k užívání jak členovi ÚSTAVU PRO VÝŽIVU A ŽIVOTNÍ STYL, tak i nečlenům. Přitom členové ÚSTAVU PRO VÝŽIVU A ŽIVOTNÍ STYL mají slevu z ročního poplatku.

Podmínky pro předložení žádosti, užívání značky, posouzení smlouvy a další náležitosti naleznete v Pravidlech pro udělení značky „ÚSTAV PRO VÝŽIVU A ŽIVOTNÍ STYL – DOPORUČUJE“ (Pravidla).

Žádost, resp. kompletní dokumentaci, podává žadatel sekretariátu ÚSTAVU PRO VÝŽIVU A ŽIVOTNÍ STYL, a to elektronicky, osobně nebo poštou. Doporučujeme nejprve dokumentaci zaslat v elektronické podobě na info@ustavprovyzivu.cz

Každá žádost (dokumentace) je následně prověřena a v případě, že není kompletní, vyzve sekretariát ÚSTAVU PRO VÝŽIVU A ŽIVOTNÍ STYL žadatele k jejímu doplnění. Na základě posouzení žádost je žadatel vyzván, aby doručil na sekretariát ÚSTAVU PRO VÝŽIVU A ŽIVOTNÍ STYL výrobky, jímž má být značka udělena. Po posouzení výrobků předkládá sekretariát ÚSTAVU PRO VÝŽIVU A ŽIVOTNÍ STYL své stanovisko výkonné radě ÚSTAVU PRO VÝŽIVU A ŽIVOTNÍ STYL.

Teprve po schválení žádosti výkonnou radou ÚSTAVU PRO VÝŽIVU A ŽIVOTNÍ STYL může být uzavřena a podepsána řádná podlicenční smlouva.